Rådet for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunale organer  i saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelse. Rådet uttaler seg i saker som kommunens administrasjon legger fram og kan på eget initiativ ta opp saker.
Rådet driver også informasjonsarbeid.

Målsetningen med rådets arbeid er å ivareta innbyggernes behov i forhold til universell utforming. Rådet oppnevnes for fire år hvorav to er folkevalgte og 5 representerer brukerorganisasjoner, med hovedvekt på de funksjonshemmedes frivillige organisasjoner.

 

•Rådets medlemmer
•Oversikt over møter og sakspapirer finner du i møtekalenderen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00