Kontrollutvalget

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er et interkommunalt samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.

Kontrollutvalget 2015 - 2019:

Leder:
Dag Robertsen, epost, tlf.: 990 05 440

Medlemmer:
Ole Podhorny (nestleder)
Åsmund Svensen (medlem)
Anne Lise Gjøstøl (medlem)
Geir Hovland (medlem)

Gunn Salbuvik (medlem)
Berit Caroline Haaland (medlem)

 

Reglement for kontrollutvalget for Moss kommune (PDF, 831 kB)


Møteplan og møteprotokoller finnes under ØKUS/Moss:

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)

Telefon 400 05 206 E-post
Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad (Hancobygget)
Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad
- Daglig leder Anne-Karin Femanger Pettersen, mob. 41 47 11 66
- Rådgiver Bjørn Gulbrandsen, mob. 45 25 52 51

Sekretariatets oppgaver er å:
- saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
- følge opp kontrollutvalgenes vedtak
- videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
- sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver
- sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00