Kontrollutvalget

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er et interkommunalt samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.

Kontrollutvalget 2017 - 2019:

Leder:
Tage Pettersen, tlf: 904 70 753,  epost

Medlemmer:
Dag Robertsen (nestleder)
Helene Eriksen (medlem)
Ole Podhorny (medlem)
Geir Hovland (medlem)

Gunn Salbuvik (medlem)
Berit Caroline Haaland (medlem)

 

Reglement for kontrollutvalget for Moss kommune (PDF, 831 kB)


Møteplan og møteprotokoller finnes under ØKUS/Moss:

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)


- Daglig leder Anita Dahl Aannerød, mob. 900 86 740
- Rådgiver Bjørn Gulbrandsen, mob. 452 55 251


Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad (Hancobygget)
Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad


Sekretariatets oppgaver er å:
- saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
- følge opp kontrollutvalgenes vedtak
- videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
- sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver
- sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00