Formannskapet

Formannskapet har 11 medlemmer som sammen med vararepresentantene velges av bystyret blant dets medlemmer.

Ansvarsområde:
- Handlingsplan og årsbudsjett.
- Kommuneplan.
- Nærings- og sysselsettingssaker.
- Informasjon om kommunens virksomhet.
- Kommunens HMS/ internkontrollsystem.
- Klagenemnd for klager (etter kommuneloven).

Formannskapet innstiller til bystyret i alle saker hvor ikke innstillingsmyndigheten er lagt til annet utvalg. Formannskapet skal  innstille i saker om økonomiplan, årsbudsjett og kommuneplaner og kommunedelplaner.

Med hjemmel i kommuneloven § 8 nr. 3 gis formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker som kan delegeres til faste utvalg, men hvor dette ikke er gjort, dog med unntak av saker nevnt i kapittel 1 punkt 1.1.

Formannskapet er rådmannens nærmeste overordnede.

Formannskapet gis, med hjemmel i forvaltningsloven § 28 annet ledd, myndighet som kommunens klagenemnd.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00