Eldrerådet

Eldrerådet  er et rådgivende organ for byens politikere, og har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget bystyre. Rådet er en del av det kommunale styringssystemet og behandler alle saker som angår og har innvirkning på de eldres levekår

Rådet kan selv ta opp saker som berører  eldre i kommunen. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organene som tar endelig avgjørelse i sakene.


 

•Rådets medlemmer
•Oversikt over møter og sakspapirer finner du i møtekalenderen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00