Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 3 medlemmer som sammen med vararepresentanter velges av bystyret blant formannskapets medlemmer/vararepresentanter. I tillegg har utvalget 2 medlemmer utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

Bystyret velger leder og nestleder blant de folkevalgte medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene utpeker også sine vararepresentanter.

Utvalget er et partssammensatt organ og er kommunens faste utvalg i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

Utvalgsmøtene foregår for åpne dører såfremt ikke annet er bestemt.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00