Politisk organisering

bystyretformannskapskole,oppvekst,kultur,utvalgadministrasjonteknisk utvalgmiljø,utvalg,samferdel,miljøvernutvalg,helse,sosialfunksjonshemmedeeldrekontroll, revisjonforetak,havn,eiendom,anlegg
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00