Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme saker til politisk behandling.
Du kan enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte.

KRD har åpnet en egen nettportal, minsak.no, som  skal gjøre det enkelt for deg å fremme og signere innbyggerinitiativ.

Alle som bor i kommunen saken gjelder kan fremme eller skrive under på en sak. Ungdom under 18 år kan også fremme saker. Denne adgangen er hjemlet i kommunelovens paragraf 39a.

Dersom 2 prosent av innbyggerne (alternativt 300 personer) stiller seg bak et forslag må kommunestyret behandle forslaget.
Kommunestyret har da 6 måneder på seg til å behandle saken og komme med en tilbakemelding til initiativtaker.

Her finner du hele lovteksten.

Det er også mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte.

Møteplan og kontaktinformasjon til de folkevalgte


Her kan du legge inn sak på minsak.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00