Reglement for folkevalgte

 

 Reglement:

I bystyrets møte  24.02.14 ble saken "Retningslinjer for besøk i Moss kommune" behandlet, følgende vedtak ble fattet:

Moss er en JA kommune og stiller seg positiv til at både politikere og andre besøker våre
virksomheter. Besøkene koordineres av rådmann eller ordfører.

 

Reglement for folkevalgte organer og delegering for Moss kommune (PDF, 242 kB)


Skjema:

Krav om tapt arbeidsfortjeneste (DOCX, 28 kB)
 

Aktuelle lover og forskrifter:

Offentlighetsloven
Kommuneloven

Forvaltningsloven

Etiske regler (PDF, 449 kB)


Sakskart, protokoller og portal:

Oversikt over møter og sakskart

Møteportalen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00