Reglement for folkevalgte

 

 Reglement:

I bystyrets møte  24.02.14 ble saken "Retningslinjer for besøk i Moss kommune" behandlet, følgende vedtak ble fattet:

Moss er en JA kommune og stiller seg positiv til at både politikere og andre besøker våre
virksomheter. Besøkene koordineres av rådmann eller ordfører.

 


Skjema:

Krav om tapt arbeidsfortjeneste (DOCX, 28 kB)
 

Aktuelle lover og forskrifter:

Offentlighetsloven
Kommuneloven

Forvaltningsloven

Etiske regler (PDF, 449 kB)


Sakskart, protokoller og portal:

Oversikt over møter og sakskart

Møteportalen

Innlogging epost

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00