Politisk virksomhet i Moss kommune

Moss kommune styres etter formannskapsmodellen. Bystyret er kommunens øverste styrende organ, det består av 39 medlemmer som velges av kommunes stemmeberettigete innbyggere for en 4 -års periode.

Bystyret holder møter ca en gang hver måned  og møtene er åpent for publikum. Du kan også følge med direkte på Kommune-TV eller se opptak i etterkant av møtet.

På denne siden vil du  finne en oversikt over politiske utvalg og møter. Du vil også finne sakslistene for de ulike møtene.

Alle utvalgsmøter er åpne for publikum hvis ikke annet fremkommer av innkallingen.

Se: politisk organisasjonskart

Følg prosessen med å bygge nye Moss kommune: Nye Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00

Siste nyheter
Politikk