Moss kommune

Strategiplan skole

Strategiplan skole sendes med dette på høring i 4 uker (dokument vedlagt). Fristen er i løpet av fredag 26.11.21.

Alle høringssvar sendes til post@moss.kommune.no med referanse til websak nr: 21/9275 Høringsuttalelser på ny Strategisk plan for Mosseskolen