Moss kommune

Peer Gyntsvei 73 og 83 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for plan ID 359, reguleringsplan 359

Det kunngjøres at Peab As og Moss kommune vil starte forhandlinger om utbyggingsavtale for Peer Gynts vei 73 og 83, jf plan og bygningsloven §17-4.
Forhandlingene gjelder reguleringsplan 3002-359 – Per Gynts vei 73 og 83.

Arealplan-ID: 3002-359 
Plan: Peer Gynts vei 73 og 83  
Sted: Moss kommune – Peer Gynts vei
Gjelder eiendom: 3002-3/1374 og 3002-3/1373 

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@moss.kommune.no eller Moss kommune, Rådhuset, Postboks 175 Kirkegata 15, 1501 Moss.