Moss kommune

Høring av parkeringsstrategi

Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø har i møte den 2.6.2021 vedtatt å legge forslag til parkeringsstrategi for Moss ut på høring.

Moss kommune ønsker å invitere innbyggere, næringsliv og andre til å komme med innspill til strategien og i forbindelse med at det skal utarbeides et handlingsprogram som oppfølging av strategiene. Innspillene merkes «Høring parkeringsstrategi», og sendes post@moss.kommune, eller Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss.


Frist for høringsinnspill er 31. august 2021.
 

Partene i Miljøløftet Moss har samarbeidet om å utarbeide en felles parkeringsstrategi for Moss. Strategien omfatter kunnskapsgrunnlag, forslag til mål, kartlegging av parkeringssituasjonen, beskrivelse av utfordringer samt forslag til mål og strategier for parkering for hele Moss og for Moss sentrum. Parkeringsstrategien balanserer hensynet til å begrense biltrafikken, sikre trygge og attraktive nærmiljøer og hensynet til å fremme handel og byliv. Parkeringsstrategien med kunnskapsgrunnlag kan leses på våre nettsider www.moss.kommune.no. 

Parkeringsstrategi for Moss (PDF, 9 MB)

Samlet saksfremstilling  (PDF, 880 kB)

Kunnskapsgrunnlag for parkeringsstrategi (PDF, 18 MB)