Moss kommune

Detaljregulering – KAMS Rygge – del av Rygge flyplass – planforslag til høring og offentlig ettersyn

Planavdelingen har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Flyplassveien 55. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 12.6.2020.

Planforslaget legger til rette for videre utvikling av GBR 101/238 som er avsatt til militær bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Hovedfunksjonen for anlegget vil være vedlikehold og testing av flymotorer.

Hvis du har merknader og innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss, eller som e-post til post@moss.kommune.no.

Har du spørsmål om planforslaget, så ta kontakt med Stian Berge, stian.berge@moss.kommune.no

 

Med hilsen,

Stian Berge
Rådgiver tlf. 940 17 068

 

KAMS Rygge
Tittel Publisert Type
KAMS Rygge - Planbeskrivelse (L)(103314)

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KAMS Rygge - Planbeskrivelse (L)(103314).pdf
KAMS Rygge - Reguleringsbestemmelser (L)(103308)

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KAMS Rygge - Reguleringsbestemmelser (L)(103308).pdf
KAMS Rygge - Plankart A1-L - 7-2-2020 (L)(103312)

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KAMS Rygge - Plankart A1-L - 7-2-2020 (L)(103312).pdf
ROS

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS.pdf
Vedtak

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak.pdf
Asplan Viak - Biologisk mangfold Rygge (103317)

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Asplan Viak - Biologisk mangfold Rygge (103317).pdf
COWI - Tiltaksplan_AIM Rygge (103318)

29.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned COWI - Tiltaksplan_AIM Rygge (103318).pdf