Moss kommune

Mosseregionen interkommunalt politisk råd

 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde

Rådet består av kommunenes ordførere samt en valgt opposisjonspolitiker per kommune. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett.

Vervet som leder av regionrådet går på omgang med to års funksjonstid. Moss kommune overtok lederskapet etter Råde kommune 28.09.2021.

Samarbeidsavtalen ble endelig vedtatt i april 2021:
Samarbeidsavtalen for Mosseregionen interkommunalt politisk råd (PDF, 217 kB)

Her finner du sakspapirer til møtene:
Møteplan og sakspapirer

Sakspapirer til møter avholdt før 01.10.2021:

Møter avholdt i 2021