Moss kommune

Rygge biblioteks venner

Rygge biblioteks venner ble stiftet i 1992. Foreningen ønsker å være med på å skape et godt miljø i
og rundt Rygge Bibliotek.
 
Foreningen har ca 150 medlemmer.
 
Medlemskap: Kr 150,-
Kontonr 1080 32 73214