Moss kommune

Moss biblioteks venner

Moss biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening. Den ble stiftet 23. april 1996, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.
 
Venneforeningen har som formål å:

-Være en støtteforening for Moss bibliotek ved bl.a. og arbeide for økt forståelse av bibliotekets betydning for bysamfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og tilfredsstillende drift av biblioteket.

-Spre informasjon om bibliotekets betydning for opplysning, utdanning og kulturell virksomhet, og om den service det kan yte det det moderne informasjonssamfunnet.

-Tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk.

-Være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Moss bibliotek og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner.
Kanskje du også vil være med?
Enkelt årlig medlemsskap kr. 200,
familiemedlemsskap kr. 300 
Epost for info: mossbiblioteksvenner@gmail.com
Bankkonto: 1080.18.27913—Vippsnummer:532207 
(NB.bruk kjøp og betal-knappen når du betaler med Vipps) Viktig at du oppgir navn ved betalingen.