Moss kommune

Økonomiplaner og budsjett

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre år, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden 
Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomiplan og budsjett ble endelig vedtatt i kommunestyrets møte 14.12.2021.

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

Kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 kommunestyrets vedtak


Veien frem til endelig vedtak: 

Formannskapets innstilling:

Formannskapets saksprotokoll med innstilling til kommunestyret 

Kommunedirektørens forslag:

 

Tertialrapporter 2021

Presentasjoner formannskapets økonomikonferanser 2021

Formannskapets økonomikonferanse 18.05.2021 (PDF, 5 MB)
Formannskapets økonomikonferanse 14.20.2021 (PDF, 820 kB)