Moss kommune

Hovedutvalg for helse og mestring startet det nye året med å ha sitt første i  2020-møte på Ekholt sykehjem tirsdag 28. januar. Det er nytt i Moss kommune å legge politiske møter ute i tjenestene. 

 KULTURMIX er rettet mot de eldste barna i barnehagen (alder 5-6 år). I KULTURMIX vil barna få møte ulike kunstuttrykk som sang, musikk, dramaleker, bevegelse, lytting og visuelle kunstfag (tegning/ maling). Kulturskolen ønsker å gi barn og foreldre et positivt og kreativt møte med estetiske uttrykk. Kurset vil også gi barna trening i å samhandle med andre og oppmuntre dem til egne, skapende aktiviteter. Kurset går på mandager på Bytårnet skole.

 

 Vitalisering og rehabilitering av Fleischerparken og bryggepromenaden langs Mossesundet.

 Vil du vite litt mer om gullsporen i kommunevåpenet til Moss? 

 Sofie Thelin ble i høst valgt inn i kommunestyret til Moss. Hun er 18 år og er kommunestyrets yngste representant.

 Avdelingen fra visuell kunst viser et utvalg fra høstens arbeider, der naturen har vært et gjennomgående tema. Både 2 og 3 dimensjonale arbeider vises. Fri entrè. 

Hvordan kan medvirkningsprosesser rigges for å sikre et godt tilbud som treffer ungdom? For å lære mer om dette er Moss med i forskningsprosjektet «Et sted å være ung» i perioden 2018-2021.