Moss kommune

  Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Det skal avholdes en workshop for politikere i Moss kommune 16.09.2021 kl 16.00 på Bylab i Dronningensgate 17 (inngang ved Ibsens helsehus). Møtet er åpent for tilskuere så langt smittevern kan ivaretas. 

Illustrasjon av nytt toalett- og servicebygg med intergrert pumpehus (Rintala og Eggertsson Arkitekter)

- Dette gleder jeg meg skikkelig til! For meg som elsker å bade og jobber i sentrum, så garanterer jeg at jeg kommer til å snike meg til en dukkert i lunsjen innimellom!

 På tross av usikre økonomiske utsikter ved inngangen til 2020, leverer Moss kommune et positivt netto driftsresultat på 40 millioner kroner i 2020.

 - Eksterne faktorer som lavere pensjonsutgifter, lavere renteutgifter, moderat lønnsoppgjør og statlige korona-kompensasjoner har bidratt til at vi nå har fått et mye bedre økonomisk resultat for 2020 enn fryktet, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness.

Et nytt tilbud for bokelskere på nett!

Vi gjør oppmerksom på at fra i dag og til og med den 14.12 gjelder følgende tiltak på Moss- og Rygge biblioteker:

Moss kommune vedtok siste frivillighetsmelding i desember 2018. I 2020 skal vi lage en ny frivillighetsmelding, og her finner du mer informasjon om det. Her finner du vedtatt politikk på frivillighetsfeltet fra 2010-2019.

Eldre kvinne holder luftveismedisin

 

Hva er KOLS?

KOLS er en folkesykdom og antall personer med KOLS vil øke i mange år fremover, både i Norge og globalt. Beregninger viser at innen 2020 vil KOLS være den tredje viktigste dødsårsaken i verden.

Pasienter med alvorlig KOLS er kjennetegnet med gjentatte innleggelser på kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) eller sykehus. Hyppige innleggelser er en påkjenning både for pasienten og pårørende, og er kostnads- og tidkrevende for helsetjenestene. Kostnader til behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge er anslått til en til to milliarder kroner årlig.

Dette er KOLS-prosjektet

"Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene" er et forskningsprosjekt med målsetting å utvikle spyttprøvesensor og en analyse-app som skal varsle KOLS-pasienter om forverring to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig. Moss kommune er eier av prosjektet.

Forskningsprosjektet utføres av Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med kommunene Moss, Horten, Drammen og Skien, samt Sensovann AS og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).