Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i kommunen. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan utformes to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen. De kan også utarbeides av private aktører etter avtale med kommunen.
  • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Private aktører har rett til å foreslå detaljreguleringsplaner.


Bebyggelsesplan - Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har fortsatt flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder. Dette er en detaljert plan som utdyper reguleringsplanen.
 

Sist endret 31.08.2015 14:15

Den 23. oktober vedtok Bystyret reguleringsplanen for Solgård avfallsplass.
Planen gir rom for å utvide anlegget med ca. 70 dekar.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)