Røysåsen B18 - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Hensikten med dette planarbeidet er å omregulere for å tilrettelegge for en høyere utnyttelse og en økning i byggehøyder. En mer konsentrert bebyggelse vil skape større friområder rundt bebyggelsen.

Det ønskes også en annerledes utforming enn det som er satt i reguleringsbestemmelsene for området (saltak), da det ønskes å oppføre punkthus med flate tak som henvender seg mer som en overgangsbebyggelse mellom den mer kompakte blokkbebyggelsen sør for planområdet og den eksisterende eneboligbebyggelsen nord for planområdet.

Det planlegges tre leilighetsbygg på tomten. Disse er tenkt utformet som punkthus på 3 +1 etasjer (tilbaketrukket toppetasje), plassert langs en akse i nord-sør-gående retning. Antallet av boliger vil da øke fra 24 til 30 enheter i forhold til gjeldende plan. 

Planen utarbeides av PLUS Arkitektur AS for Betongbygg Eiendom AS. Se vedlagt varselbrev og kartutsnitt for mer detaljer.

Si din mening om planen:
Send dine merknader innen 1.8.2017 til PLUS Arkitektur AS, Kirkegata 53, 1721 Sarpsborg
e-post; karoline@plusarkitektur.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)