Regionale planer

Bilde av den regionale kystsoneplanen for Østfold - Klikk for stort bilde

Plan- og bygningslovens § 20-3 sier om interkommunalt plansamarbeid:

Departementet (Miljøverndepartementet) kan gi nærmere bestemmelser om interkommunalt plansamarbeid.
 

Herunder kan departementet gi bestemmelser om oppretting av de nødvendige samarbeidsorganer, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte.

Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha høve til å uttale seg.

I tillegg til planer som utarbeides for Mosseregionen er planer også tatt med for Østfold fylkeskommune som region.

Oslofjordregionen er også ofte definert som et eget planområde for visse typer planer.

 

Hensikten med dette planarbeidet er å omregulere for å tilrettelegge for en høyere utnyttelse og en økning i byggehøyder. En mer konsentrert bebyggelse vil skape større friområder rundt bebyggelsen.

Det ønskes også en annerledes utforming enn det som er satt i reguleringsbestemmelsene for området (saltak), da det ønskes å oppføre punkthus med flate tak som henvender seg mer som en overgangsbebyggelse mellom den mer kompakte blokkbebyggelsen sør for planområdet og den eksisterende eneboligbebyggelsen nord for planområdet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)