Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert 04.04.2018

Firmaet HS arealplan AS varsler på vegne av tiltakshaver Block Watne AS at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Kallumjordet.

Publisert 21.03.2018

I forbindelse med nytt dobbeltspor for jernbanen, er det behov for en drifts- og beredskapsvei nord for Sandbukta. Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for denne veien, og planen er nå lagt ut på høring.

Publisert 14.02.2018

Innspill kan sendes Moss kommune, ved Ingrid Blindheim, Postboks 25, 1501 Moss eller ingrid.blindheim@moss.kommune.no.
Høringsfristen er 28.april 2018.

Publisert 20.12.2017

Grimsrød FA Eiendom skal utvikle tre tomter ved Søly på Jeløy i Moss kommune fra industri til boligbebyggelse. Vi varsler derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokkbebyggelse. Du kan sende inn dine merknader til arbeidet deres plankonsulent innen 30.01.2018.

Publisert 15.12.2017

På bakgrunn av vedtak i Moss kommunes helse og sosialutvalg den 5. desember 2017 sendes med dette forslag til rullering av helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus i Moss 2014-2018 ut på høring. Høringsfristen er 25. januar 2018.

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Publisert 25.11.2016

Bystyret vedtok 14. november detaljreguleringsplanen for Godset 1 og 3

Publisert 16.11.2016

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Planen vil bli utført som detaljreguleringsplan.
Målet er å videreføre boligfortetting på Kambo og integrere ny boligbebyggelse.
Planområdets areal er på 40.000m2, og det foreslås ny boligbebyggelse med omkring 50 eneboliger i rekke og rekkehus.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)