Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert 05.10.2017

Målet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Det er delområder BKS1, B1b, o_G1, o_AGH1 og deler av BAH1 samt tilgrensende veier som skal detaljreguleres. Planområdet ligger i dagens NSO-industriområde nord for Kambo stasjon.

Publisert 26.09.2017

Solid Prosjekt As skal utvikle siste delfelt på utbyggingen ved Rosnes på Jeløy i Moss kommune. Det varsles derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokk på delfelt B5.

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Publisert 25.11.2016

Bystyret vedtok 14. november detaljreguleringsplanen for Godset 1 og 3

Publisert 16.11.2016

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Planen vil bli utført som detaljreguleringsplan.
Målet er å videreføre boligfortetting på Kambo og integrere ny boligbebyggelse.
Planområdets areal er på 40.000m2, og det foreslås ny boligbebyggelse med omkring 50 eneboliger i rekke og rekkehus.

Publisert 16.11.2016

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12 -14 varsles det om igangsetting av arbeid
med omregulering for: 

Del av «Områdereguleringsplan for Nore og Vanem», vedtatt 24.11.2014, nærmere bestemt del av område I/L2.

Publisert 28.10.2016

Bystyret vedtok planen 17. oktober.  Den legger til rette for bygging av ny boligblokk på den den gamle «Drosjetråkka».

Publisert 26.08.2016

Eventuelle merknader til oppstart sendes:
Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS v. Tom Dyring, Postboks 1032, 1510 Moss / post@bergogdyring.no, innen 14. september.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)