Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert av Rikke Wallum. Sist endret 26.08.2015
Publisert 19.10.2018

Planforslaget legger til rette for etablering av ny hovedvannledning fra Årvoll til Vestby. Traseen går øst for Solgård skog og E6, gjennom Mossemarka, via Kambo gård til Rykkin, en strekning på ca. 8,15 km. Hovedvannledningen skal sikre trygg vannforsyning til Vestby.

Publisert 19.10.2018
Teknisk utvalg har den 27.09.2018 vedtatt å legge forslag til ny detaljreguleringsplan for en del av områdeplanen Glassverket ut på offentlig ettersyn.
Planforslaget legger til rette for å bygge nærings- og boligbygg langs gatene Helgerødgata og Glassverket, og dermed fullføre utbyggingen på transformasjonsområdet Glassverket.
 
Publisert 02.09.2018

Bane NOR har startet opp planleggingen av nytt hensettingsanlegg for tog i Mosseregionen. For å sette flere tog i trafikk på strekningen Oslo-Moss, når dobbeltspor mellom Sandbukta-Moss-Såstad er ferdig, trengs det flere plasser for å parkere togene når de ikke er i trafikk. 

Planprogrammet, som nå ligger på høring frem til 19 oktober, beskriver alle alternativer som har vært vurdert så langt og hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre.

Bane NOR anbefaler at alternativene Kambo, Son, Grimstadtoppen og Kjellerødåsen utredes videre, mens de øvrige alternativene legges vekk.

Publisert 14.06.2018
Foreløpig 3D-illustrasjon

Sted helhet arkitektur AS, SHARK AS, varsler herved i hht. Plan og Bygningslovens § 12-8 at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A, gbnr 2/2206 og 2/2207.
 
 

Publisert 20.12.2017

Grimsrød FA Eiendom skal utvikle tre tomter ved Søly på Jeløy i Moss kommune fra industri til boligbebyggelse. Vi varsler derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokkbebyggelse. Du kan sende inn dine merknader til arbeidet deres plankonsulent innen 30.01.2018.

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)