Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert 12.01.2018

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Moss havn.

Varslingsområdet omfatter eiendommene gnr/bnr.2/2320, 2/2049, 2/1303, 2/1305, 2/1274 og 2/2045. Foreslått plangrense er tilsvarende som for gjeldende områdereguleringsplan for Moss havn.

Frist for å komme med innspill er 28.01.2018.

Vi gjør også oppmerksom på at det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om dette planarbeider på Bylab, onsdag 17 januar klokken 17:00. Bylab ligger i Dronningensgate 15. Tidligere vedlagt varselbrev fra Norconsult inneholdt feil tidspunkt.

Publisert 27.12.2017

Teknisk utvalg vedtok i desember å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rosnes B5 ut på høring.

Publisert 22.12.2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles at arbeide med detaljreguleringsplan for deler av Glassverket, område BKB01 er påbegynt.

Publisert 20.12.2017

Grimsrød FA Eiendom skal utvikle tre tomter ved Søly på Jeløy i Moss kommune fra industri til boligbebyggelse. Vi varsler derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokkbebyggelse. Du kan sende inn dine merknader til arbeidet deres plankonsulent innen 30.01.2018.

Publisert 15.12.2017

På bakgrunn av vedtak i Moss kommunes helse og sosialutvalg den 5. desember 2017 sendes med dette forslag til rullering av helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus i Moss 2014-2018 ut på høring. Høringsfristen er 25. januar 2018.

Publisert 06.12.2017
Kommunevåpen for Moss 001

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-12 varsles herved oppstart av arbeidet med kommuneplan. Samtidig legges planprogram ut på høring i henhold til PBL § 11-13.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Publisert 25.11.2016

Bystyret vedtok 14. november detaljreguleringsplanen for Godset 1 og 3

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)