Kommuneplan for Moss

Utsnitt av arealkartet til kommuneplanen for Moss 2011-2022 - Klikk for stort bilde

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

 

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel (§ 11-1).

Samfunnsdelen skal ta stilling til de langsiktige strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon.

Arealdelen består av plankart og planbestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Gjeldende kommuneplan

Bystyret i Moss vedtok i juni 2011 ny kommuneplan for Moss for perioden 2011 - 2022. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)