Kommuneplan
Publisert 01.03.2019

De åpne møtene i forbindelse med kommuneplan for nye Moss er gjennomført. Det er avholdt totalt seks møter i februar 2019, og nedenfor finner du presentasjonene fra møtene. Frist for innspill i denne runden er 10. mars.

Publisert 31.01.2019

Moss og Rygge kommuner skal bygge ny kommune sammen. Vi jobber med å lage en ny kommuneplan som skal være klar til etableringen av nye Moss 1. januar 2020. Vil du være med å påvirke ditt nærmiljø? Nå inviterer vi til åpne møter.

Publisert 04.04.2018
Publisert 26.08.2015

I henhold ny plan- og bygningslov (§10-1) er kommunene pålagt å utarbeide en kommunal planstrategi i hver valgperiode innen 1 år etter konstitueringen. Den kommunale planstrategien er et politisk verktøy for å peke ut de viktigste planoppgavene for kommunen i en fire års periode.

Publisert 26.08.2015
Kommuneplan 2011-2022 kart

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

 

Publisert 26.08.2015

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå.

En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)