Kommunens plansystem

Kommunens plansystem består av overordnet kommuneplan med samfunnsdel og arealdel og tilhørende handlingsdel (økonomiplanen).

Moss kommune gjennomfører planoppgaver innenfor en rekke områder, både lovpålagte og ikke lovpålagte. Dette gjelder planoppgaver som ikke følger plan- og bygningsloven, og planlegging som følger plan- og bygningsloven.

Hovedelementene i kommunens plansystem:

I tillegg til den overordnede kommuneplanen har Moss kommune også en planportefølje av:

  • Kommunedelplaner (etter Plan- og bygningsloven)
    -Tematiske
    -Areal
  • Tema / fagplaner
    -Lovpålagte
    -Ikke lovpålagte

Moss kommunes plansystem kan sies å være preget av relativt få kommunedelplaner og en stor andel tema- / fagplaner på ulike områder. Det er viktig å se disse som en del av det strategiske grunnlaget som danner utgangspunkt for handling og gjennomføring gjennom økonomiplan og årsbudsjett.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)