Byutvikling i Moss

Tidslinje over alle større prosjekter som berører Moss by:

RV19
Jernbaneverket - Dobbeltspor
Moss Havn
Verket
Generell byutvikling

 

2011

Kommuneplan 2011-2022

  • Ny Riksvei 19
  • Ny jernbane
  • Utvidelse av Moss havn mot syd

Mer informasjon og aktuelle dokumenter

2011

Strategisk plan for Moss Havn 2011-2023

legge link til dokumentene som hører til denne strategiske planen

2012

Planstrategi for Moss kommune 2012-2023

Rådmann gis i oppdrag av bystyret å utvikle følgende planer:

  • Områderegulering Moss Havn
  • Reguleringsplan for ny jernbane
  • Områderegulering for Verket
  • Sentrumsplan
2014

KVU Riksvei 19

  • Forslag fra Statens vegvesen november 2012
  • Moss kommune gir høringsuttalelse januar 2013
  • Vedtatt av regjeringen januar 2014