Serveringsbevillinger

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling, gitt av kommunen.  Bevillingsplikten gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i, eller like utenfor serveringslokalet.

Hvordan søke om serveringsbevilling:
Bruk vårt elektroniske søknadsskjema som du finner under skjemaer.
Vær oppmerksom på at det skal lastes opp flere vedlegg.

Vedlegg som må følge søknaden:
1. Firmaattest for alle selskaper som er innvolvert i driften (Brønnøysund)
2. Skatteattest for de som kontrollerer driften av serveringsstedet
3. Planskisse over serveringsareal inne/ute.
4. Dokumentasjon på daglig leders tilknytning til serveringsstedet
5. Bekreftet kopi av daglig leders etablererbevis
6. Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
7. Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
8. Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret)
9. Dokumentasjon av at ansatte er registrert i a-ordningen.

Saksbehandlingstid:
En søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, med mindre vesentlige vedlegg fra søker mangler eller at høringsinnstansene bruker lengre tid. Søker vil få skriftlig beskjed om dette.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45