Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har salgs- eller skjenkebevilling må hvert år levere inn omsetningstall til kommunen. Ut fra disse opplysningene blir det utregnet et gebyr som skal betales til kommunen. Størrelsen på gebyret kommer an på mengden solgt/skjenket alkohol.

Ordinær salgs- eller skjenkebevilling
 
Her sender du inn omsetningsoppgaven hvis du har ordinær salgs- eller skjenkebevilling (Min side)
 
Slik gjør du det:
  • Gå til Moss kommune sin selvbetjeningsportal
  • Velg "Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk" og logg deg inn via ID-porten
  • Fyll ut skjema, legg ved omsetningsoppgavene for ditt sted som du har fått tilsendt fra dine leverandører.
  • Velg send inn skjema.
Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av selskapets revisor.

Ny virksomhet:
Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten:
Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.

Drift på tidligere eiers bevilling:
Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.
 
Hva skjer hvis du ikke leverer inn omsetningsoppgave eller betaler gebyret i tide?
Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45