Salgs- eller skjenkebevillinger

Butikker som ønsker å selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det er ikke mulig å få innvilget salgsbevilling i kiosker, bensinstasjoner eller lignende.

Har stedet serveringsbevilling men ønsker i tillegg en skjenkebevilling må det søkes om dette.

Ved endring av styrer eller stedfortreder på et allerede godkjent salgs-/eller skjenkested skal det søkes på eget skjema.

Følgende dokumentasjon til søknad om salgs- eller skjenkebevilling skal følge søknaden:

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenke-/salgsstedet
  • Skatteattest for alle som har vesentlig innflytelse på driften av skjenke-/salgsstedet
  • Målsatte tegninger over skjenke-/salgsstedet
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet
  • Dokumentasjon (kopi) av styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven
  • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige innvolverte aksjonærer, bekreftet av revisor
  • Brukstillatelse/leiekontrakt

For alle skjenkesteder skal i tillegg leveres

  • Kopi av melding til mattilsynet
  • Budsjett og finansieringsplan

All dokumentasjon skal følge søknaden. Behandlingstiden for din søknad vil avhenge av at alle vedlegg er levert.

Søknaden og vedlegg skal leveres elektronisk via moss kommune sin skjemaportal.

Alle som har salgs- eller skjenkebevilling må hvert år levere inn omsetningstall til kommunen. Ut fra disse opplysningene blir det utregnet et gebyr som skal betales til kommunen. Størrelsen på gebyret kommer an på mengden solgt/skjenket alkohol.

Inneværende bevillingsperiode for salg og skjenking av alkohol i Moss kommune og Rygge kommune utløper 30.09.2020. Alle som ønsker bevilling for ny periode, må søke om dette innen 22.01.2020. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45