Samarbeidsforumet MAKS

Moss kommune har innført MAKS samarbeid som er et samarbeid som jobber etter STAD metodikken fra Stocholm. Alle steder med skjenkebevillinger i Moss kommune forplikter seg til å delta i dette samarbeidet.

Tegning av to smilefjes med tekst under: maks sammen for ansvarlig skjenking - Klikk for stort bilde

MAKS står for Myndighet - Ansvarlighet - Kontroll og Samarbeid.

Moss kommune arbeider etter mal fra et samarbeid som er opptrettet i nedre Glomma regionen i 2007. For tiden er det Sarpsborg kommune som leder dette samarbeidet.

MAKS er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, politi og bransje. Prosjektet setter fokus på ett godt samarbeid mellom aktørene hvor formålet er å føre ansvarlig alkoholhåndtering, redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, og forebygge for rusrelatert vold og ordensforstyrrelser.

MAKS - prinsippene
• Tett samarbeid mellom kommune, politi og næringsliv
• Tryggere uteliv, med mindre uro, vold og skader
• Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
• Større forståelse av skjenkebestemmelsene

Alle skjenkesteder er pålagt å gjennomføre kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering innen 12 måneder etter at bevillingen er gitt.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45