Kunnskapsprøve i alkoholloven

Styrer og stedfortreder til salgs- eller skjenkested må ha dokumentert kunnskap om alkohollovgivningen, ved å ha gjennomført og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Fra 01.01.16 avholdes kunnskapsprøvene hos AOF i St. Mariegt 47, 1706 Sarpsborg.  
Personer som skal avholde prøve tar kontakt direkte med AOF pr telefon på 69 13 04 10 og avtaler tidspunkt.

Det er forskjellige prøver for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder må man ha bestått prøven for den bevillingstype som virksomheten har eller søker om å få.

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften kapittel 1,2,4,5,6,9,10,11 og 14. Videre bør prøvetakeren ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen må ikke forveksles med etablererprøve. Sistnevnte prøve kreves bestått av den som skal utpekes som daglig leder (styrer) for serveringsbevilling.

Prøveform
Prøven avlegges skriftlig og er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 60 minutter. Prøven består av 30 spørsmål og er bestått når 24 spørsmål er besvart korrekt.

Gyldig legitimasjon må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.

Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven.

Det er ikke anledning til å bruke læremateriell eller andre hjelpemidler i noen form under prøveavleggelsen.

Gebyr
Det koster 400,- for hver prøveavleggelse. Gebyret betales kontant ved frammøte til prøvetaking.

Saksbehandling
Etter at prøven er avlagt, mottar prøvetakeren svar på om prøven er bestått eller ikke.  Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Kopi av prøvebevis
Har du mistet ditt bevis kan du få utstedt nytt, dette koster 400,-

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45