Etablererprøven

Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått etablererprøven. Daglig leder er benevnt ”serveringsstedets styrer” i forskrift om etablererprøve.

Etter 01.01.16 vil prøvene bli avholdt hos AOF sine lokaler i St. Mariesgt 47, 1706 Sarpsborg.
Personer som ønsker å avlegge prøve tar kontakt direkte med AOF på telefon 69 13 04 10 og avtaler tid for dette.

Prøvene koster 400,- og må betales kontant ved oppmøte.
 

Bestått etablererprøve skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven. Prøven er basert på materiale som er gitt i læreboka Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Etablererprøven må ikke forveksles med kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Sistnevnte prøve kreves bestått av den som skal utpekes som styrer eller stedfortreder for alkoholbevilling.

Praktiske opplysninger
Prøven avlegges skriftlig eller elektronisk. Den er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 1 time og 40 minutter. Prøven består av 50 spørsmål og er bestått når 40 spørsmål er besvart korrekt.

Gyldig legitimasjon må fremvises ved prøvetaking.

Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven.

Læremateriell kan bestilles  på www.vinn.no

Gebyr
Det koster kr 400,- for hver prøveavleggelse. Gebyret betales kontant ved avleggelse av prøven.

Saksbehandling
Etter at prøven er avlagt, mottar prøvetakeren muntlig svar på om prøven er bestått eller ikke. Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45