Etablerer- og kunnskapsprøvene

Alle som ønsker å drive ett serveringssted må ha en godkjent styrer med bestått etablererprøve. Skal serveringsstedet i tillegg ha skjenkebevilling, må stedets styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.  

Etablererprøve
I henhold til Lov om serveringsvirksomhet, §5 stilles det krav om Etablererprøve:
Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.
AOF i Sarpsborg gjennomfører etablererprøve etter behov. 
Se sidene om etablererprøver for mer informasjon og påmelding.

Kunnskapsprøve
I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk vises det til Kapittel 5 Kunnskapsprøve §5-1: Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.AOF i Sarpsborg avholder kunnskapsprøve i alkoholloven for både salg- og skjenkebevillinger etter behov. For informasjon se sidene om kunnskapsprøver.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45