Servering- salgs- og skjenkebevillinger

Kommunalavdelingen for helse og sosial er ansvarlig for veiledning og saksbehandling ved søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. For å kunne drive et serveringssted må stedet ha en serveringsbevilling gitt av kommunen. Skal det i tillegg være skjenking av alkohol må stedet ha en skjenkebevilling.

  • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling
     
  • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg. 
     
  • Hvis du overtar et eksisterende serverings- eller skjenksted må du søke om egen bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra du overtok.

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Dette forutsetter at alle vedlegg til søknaden er sendt inn. Søknadene sendes på høring til politiet, kemnerkontoret og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45