Søke om betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale.
Hovedregelen er at skatt skal betales til forfall.
For skattekrav må følgende vilkår være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning
 • Forslag til nedbetaling må ikke overstige en periode på 2 år.
 • Det gis ikke betalingsavtale for forskuddstrekk. (skatten til de ansatte)
 • Dersom det er ubetalt forskuddstrekk vurderes ikke betalingsavtale for øvrige krav.

 

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Annen viktig informasjon:

 • Selv om du får en betalingsavtale, beregnes det forsinkelsesrente fra opprinnelig forfallsdatoer.
 • Selv om du får en betalingsavtale kan kemnerkontoret sikre kravet med en utleggsforretning (utleggspant)
 • Krav som fremkommer i skattemeldingen på våren, kan du ikke søke om betalingsavtale på før du mottar krav om innbetaling av restskatt.  Frem til du mottar krav om innbetaling kan du innbetale på forskudd.  
 • Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å få betalt riktig skatt.
 • Søker du elektronisk må du laste opp alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.

Søknad per post:

Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir.

Søknader vedrørende skatt/arbeidsgiveravgift/tvangsmulkt med nedbetalingstid inntil 1 år og med krav inntil kr 300 000,- behandles ved Kemnerkontoret.

Søknader vedrørende skatt/arbeidsgiveravgift/tvangsmulkt med nedbetalingstid utover 1 år og på krav over kr 300 000,-, vil bli behandlet av Skattekontoret etter innstilling fra Kemnerkontoret.

For alle betalingsavtaler for kommunale krav behandles disse ved kemnerkontoret. Fyll ut skjema for betalingsavtale.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kemnerkontoret
Besøksadresse:
Kirkegata 14 A
5 etasje
1530 Moss
Ekspedisjonstid fra 09:00 - 15:00
Telefon : 69 24 80 00
Faks : 69 26 43 23

Send oss brev og dokumenter

Spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort?
Kontakt Skatt øst tlf. 800 80 000

Kontonummer for skatt:
6345 06 01049