Klage på innberettet lønn/skatt eller skatteoppgjør

Skattekontoret og Kemnerkontoret har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Klage på manglende forskuddstrekk
Hvis forskuddstrekket (skatt som arbeidsgiver har trukket), ikke er kommet med på skattemeldingen/skatteoppgjøret/lønnslippen, må du sende inn klage.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Moss kemnerkontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Moss.
 
Du kan også sende en klage i løpet av året om du ser at arbeidsgiver ikke innberetter forskuddstrekket: send inn skjema.
 
Husk at du kan logge deg inn i Altinn og sjekke hva arbeidsgiver har rapportert inn og at dette stemmer med lønnsslipper du får fra arbeidsgiver.

Hvis inntekts- og formuesskatten er feil
Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret. Dette gjelder følgende feil:
• skatteklasse
• inntekt
• formue
• fradrag
• beregning av skatter og avgifter
 
• Husk at du må levere skattemeldingen til skattekontoret innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til Moss kemnerkontor.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kemnerkontoret
Besøksadresse:
Kirkegata 14 A
5 etasje
1530 Moss
Ekspedisjonstid fra 09:00 - 15:00
Telefon : 69 24 80 00
Faks : 69 26 43 23

Send oss brev og dokumenter

Spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort?
Kontakt Skatt øst tlf. 800 80 000

Kontonummer for skatt:
6345 06 01049