Samfunnsansvar

Moss kommune skal vektlegge samfunnsansvar ved gjennomføring av anskaffelser.

Moss kommune skal i henhold til anskaffelsesloven § 5 innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Kommunen skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.

I henhold til handlingsplan for fokusområder i Moss kommunes anskaffelsesstrategi for 2016-2019 (XLSX, 35 kB), skal det stilles miljøkrav/-kriterier i anskaffelser hvor dette er relevant. Etiske krav skal stilles som kvalifikasjonskrav og/eller kontraktsvilkår i vare-/entrepriseanskaffelser med med anslått verdi ≥ kr 2 mill. og vurdert risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.


Lønns- og arbeidsvilkår
I henhold til forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter samt nevnte handlingsplan, skal det stilles krav om lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter med anslått verdi ≥ kr 1,3 mill.

Krav om bruk av lærlinger
Krav om bruk av lærlinger gjøres gjeldende for tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider som omfattes av forskrift om plikt til bruk av lærlinger i off. kontrakter.

Øvrige tiltak og aktiviteter følger av handlingsplanen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Innkjøpsenheten
Kirkegaten 15 - 2.etg.
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00
Faks : 69 24 80 41