Regelverk

Som offentlig virksomhet er kommunen omfattet av anskaffelsesloven  med tilhørende forskrifter. Dette regelverket gjelder for alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger kr 100.000 ekskl. mva.

Av anskaffelsesloven forskrifter er det anskaffelsesforskriften som oftest kommer til anvendelse. Andre forskrifter er forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger kr 2 mill.

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger kr 2 mill.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Innkjøpsenheten
Kirkegaten 15 - 2.etg.
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00
Faks : 69 24 80 41