Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi for Moss kommune skal være et grunnlag for felles overordnet tenkning og atferd, slik at kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at kommunen når sine mål.

For strategiperioden 2016-2019 gjelder følgende hovedmål:

Moss kommunes anskaffelser skal være formåls- og kostnadseffektive, bidra til å skape tillit til kommunen og være innovative.

For å oppnå hovedmålet og basert på hovedutfordringene til kommunen, prioriteres arbeid
med å få til samarbeid med flere kommuner slik at vi sammen kan danne en tung
innkjøpsenhet.

Det skal fokuseres på følgende fire fokusområder i strategiperioden:
-          Være tydelig på vårt samfunnsansvar som innkjøper
-          Sørge for at kommunen har god innkjøpskompetanse
-          Foreta innovative og framtidsrettede anskaffelser
-          Ha god kontraktsoppfølging og internkontroll

Anskaffelsesstrategi

Moss kommunes anskaffelsesstrategi (PDF, 533 kB)er supplert med handlingsplan for fokusområder i Moss kommunes anskaffelsesstrategi for 2016-2019. (XLSX, 35 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Innkjøpsenheten
Kirkegaten 15 - 2.etg.
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00
Faks : 69 24 80 41