Planer, næring og økonomi

Kommunen styres etter et offentlig planverk og nasjonale retningslinjer og føringer for dette. Kommunens næringsvirksomhet er utskilt i Kommunale foretak (KF) og interkommunale virksomheter.

Kommunale planer
består i hovedsak av fagplaner, temaplaner og arealplaner. Arealplaner kan være kommuneplan , kommunedelplaner og reguleringsplaner. Se: planlegging i kommunen og Bylab Moss.

Næring
følges opp i kommunal regi i hovedsak via:
Moss Drift og Anlegg KF
Moss Havn KF
Mosseregionens Næringsutvikling
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

-  Eiermelding


Økonomi
omhandler årsbudsjett, fireårige handlingsplaner, vedtatte priser for avgifter og kommunale tjenester samt generell kommunal økonomiforvaltning. Se: budsjett og handlingsplan

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen
Kirkegaten 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00