Moss kommune

Vil du jobbe på valgdagen?

Vi trenger flere valgmedarbeidere til å gjennomføre Stortings- og sametingsvalget 13. september.

Du må være over 18 år, og kan ikke stå på valgliste til stortings- eller sametingsvalget.

Eksempler på arbeidsoppgaver i valglokalet i åpningstiden.

  • Være dørvakt, ønske velkommen og passe på køen.
  • Vise vei til stemmeavlukkene og gi veiledning ved behov.
  • Sjekke legitimasjon og valgkort, før elektronisk avkrysning.
  • Stemple stemmeseddelen, og påse at den legges i urnen.
  • Sørge for en god tone, ro og orden i stemmelokalet

Eksempler på arbeidsoppgaver i valglokalet etter stengetid

  • Telle stemmer og rydde valglokalet.

 

Arbeidet godtgjøres med fast sats.

Arbeidstiden på valgdagen vil være ca fra kl 07:00 til ca kl 22:00.

Du må også delta på obligatorisk opplæring en kveld i forkant av valget. Dette gjelder selv om du har jobbet som valgmedarbeider ved tidligere valg.

Høres dette spennende ut, vil vi gjerne at du registrerer deg her, så tar vi kontakt med deg.