Moss kommune

Valgmanntall for offentlig ettersyn

Valgmanntallet blir lagt ut for offentlig ettersyn på Bylab, Dronningensgate 15. Dette skjer  så raskt som mulig etter 30. juni.

Det er folkeregisteret pr 30.06 som legges til grunn for manntallet.

Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er bosatt på dette tidspunktet

Tilgang til manntallseksemplar

Krav om manntallseksemplar må fremsettes for valgstyret innen 25.06.2021

Forslagsstillere  kan også få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de bærer de ekstra  omkostningene knyttet til dette.

Retting av feil i manntallet

Vedkommende som har flyttet etter 30. juni, vil ikke finnes i manntallet for kommunen til. Dette er ikke feil. 

Dersom du mener at du selv, eller en annen er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet må være skriftlig og begrunnet.