Moss kommune

Stortings- og sametingsvalget 13. september - her er valglokalene

På valgdagen 13. september er valglokalene åpne 8:00  21:00

Av smittevernhensyn vil vi sørge for å begrense antall velgere som kan være inne i valglokalet samtidig.  Dette betyr at du belage deg på at det kan være kø utenfor valglokalet. Du må følge de anvisinger du får av våre valgmedarbeidere.

Fra tidligere valg har vi erfaringer med at det er mange velgere som kommer rett før eller rett etter arbeidstid. Det er færre som stemmer på formiddagen og tidlig ettermiddag.

På valgkortet du har fått tilsendt (digitalt) er det angitt hvilken krets du tilhører.  
Vi gjør oppmerksom på at du har anledning til å avgi stemme ved alle kretsene i kommunen.

Husk at du må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Stortingsvalget 2021

Dette er stemmekretsene:

 • 01 - Arena, Kirkegt. 19
 • 02 - Ramberg skole
 • 03 - Reier skole
 • 04 - Refsnes skole
 • 05 - Krapfoss skole
 • 06 - Åvangen skole
 • 07 - Melløs skole
 • 08 - Verket skole
 • 09 - Ryggehallen
 • 10 - Larkollen skole
 • 11 - Vang skole
 • 12 - Ekholt skole
 • 13 - Øreåshallen

 

Dette skal du gjøre i valglokalet.

Følg anvising fra våre valgmedarbeidere. Det kan være du må vente ut om det er mange som vil avlegge stemme samtidig.

Vent til det er din tur og du blir henvist til et valgavlukke.

Velg stemmeseddel

Brett stemmeseddelen slik det er forklart på stemmeseddelen før du går ut av valgavlukket. Vi har hemmelige valg i Norge!

Gå til stemmeregistreringsbordet. Still deg i kø – husk avstand!

Ta frem digitalt valgkort og legitimasjon

Legg legitimasjon, digitalt valgkort og stemmeseddel på bordet.

Valgkortet skannes, eller vi søker deg opp i manntallet og registrerer at din stemme av avgitt.
stemmeseddel din stemplet

Ta stemmeseddelen din og gå til valgurnen.
Legg stemmeseddelen i valgurnen.

Takk for din stemme!

Du kan nå gå ut av lokalet. Følg anvisingen av våre valgmedarbeidere.

Sametingsvalget 2021

Sametingsvalget og Stortingsvalget skal holdes adskilt.

Det er tilrettelagt et eget valgavlukke for Sametingsvalget.

 • 01 - Arena, Kirkegt. 19

Dette skal du gjøre i valglokalet:

Følg anvising fra våre valgmedarbeidere.

Det kan være du må vente ute om det er mange som vil avlegge stemme samtidig.

Gå til stemmeregistreringsbord merket med Sametingsvalget

Legg frem valgkort og gyldig legitimasjon. Du blir registrert i samemanntallet

Du får utlevert en blå konvolutt.

Gå til stemmeavlukke merket Sametingsvalg

Legg stemmen din i konvolutten. Stemmeseddelen skal ikke stemples.

Legg din stemme i stemmeurnen merket Sametingsvalget.

Takk for din stemme!

Du kan nå gå ut av lokalet. Følg anvisingen av våre valgmedarbeidere.