Moss kommune

Hvem har stemmerett

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

For deg som har bodd utenlands over 10 år. 

For deg som ikke er innført i manntallet fordi du har bodd utenlands i mer enn 10 år, må du søke om manntallsføring. En slik søknad sender du til kommunen der du sist var registrert som bosatt. Søknad skal inneholde en egenerklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må være valgtstyret i hende innen kl. 17:00, 14. september (dagen etter valgdagen).

Her finner du forslag til søknad om innføring i manntallet. (PDF, 404 kB)

Du har stemmerett ved sametingsvalget dersom du:

  • Er innført i Sametingets valgmanntall,
  • Er norsk statsborger,
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge.