Moss kommune

Forhåndsstemme ved institusjon

Vi gjennomfører forhåndsstemming ved institusjonene i uke 35 og 36.

Institusjonene vil være åpne for allmennheten disse dagene så langt smittesituasjonen tillater det. Forhåndsstemme ved institusjoner må ikke bestilles på forhånd.

Beboere/ pasienter og deres pårørende samt ansatte kan forhåndsstemme.
Videre kan beboere i nærområdet også komme til institusjonen for å avlegge forhåndsstemme . Dette er avhengig av om om smittesituasjonen tillater det, og om institusjonen er åpne for offentligheten på det aktuelle tidspunktet.

Husk å ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Forhåndsstemming ved institusjonene, foreløpig plan:

 • Rosnes omsorgsboliger 31. august 
 • Orkerød sykehjem 31. august 
 • UNI Care Jeløy 1.september
 • DPS Moss 1.september
 • Sykehuset Østfold Moss 2. september 
 • Peer Gynt Helsehus 2. september 
 • Melløs Sykehjem 6. september 
 • Melløs Omsorgsboliger 6. september 
 • Solietun hjem for eldre 7. september 
 • Skoggt. Omsorgsboliger 7. september 
 • Ekholt Sykehjem 8. september
 • Ekholt Omsorgsboliger 8. september
 • Eskelundstunet Omsorgsboliger  8. september