Moss kommune

Forhåndsstemme - slik kan du stemme før valgdagen

Forhåndsstemmemottaket i Moss kommune starter 10. august og varer til og med 10. september.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen 13. september eller i forhåndsstemmeperioden, kan du tidligstemme. Tidligstemmemottaket starter 1. juli og varer frem til 9. august.  

Forhåndsstemme

Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10. september.

Vi har tilrettelagt egne valgavlukker for Stortingsvalget og Sametingsvalget.

Husk at du må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Vi har to forhåndsstemmemottak i Moss kommune:

  • Rygge Storsenter inngang Øst (nede)
    Åpningstid:  kl. 10:00 -17:00 mandag til lørdag.
  • Bylab,  inngang i Dronningensgt. 17 b:
    Åpningstid:  Kl. 09:00 -17:00 mandag til lørdag.


Forhåndsstemme for deg som er i karantene:

  • Du kan forhåndsstemme på Bylab, inngang i Dronningensgt. 17 B, i perioden 7. -10. september mellom kl. 18:00-21:00.


Ambulerende stemmegivning ved sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt etter covid-19 forskriften.
Ambulerende stemmegivning betyr at vi kommer hjem til deg / der du oppholder deg,  for å motta din stemme. Du må søke kommunen om å avgi slik stemme.

Søknad om ambulerende stemmegivning på grunn av sykdom, uførhet behandles av valgstyret og må være kommet inn til kommunen senest  innen kl. 10.00 fredag 10. september.

For deg som er i isolasjon etter covid-19 forskriften gjelder at søknaden om ambulerende stemmegivning må være kommet inn til kommunen senest innen kl. 10:00 på valgdagen, 13. september.

Tidligstemme

Tidligstemmeperioden er fra 1. juli, til og med 9. august.

Tidligstemming er for velgere som oppholder seg innenriks i perioden  1. juli, til og med 9. august, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemming eller på valgdagen. 

Du kan avgi tidligstemme på Bylab, Dronningens gt. 15.

Vi holder åpnet mandag til fredag fra kl. 10:00 til kl. 14:00. 

Husk å ha med gyldig legitimasjon med bilde.

For deg som ikke er innført i manntallet fordi du har bodd utenlands i mer enn 10 år, må du søke om manntallsføring. En slik søknad sender du til kommunen der du sist var registrert som bosatt. Søknad skal inneholde en egenerklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må være valgtstyret i hende innen kl. 17:00, 14. september (dagen etter valgdagen).

Her finner du forslag til søknad om innføring i manntallet. (PDF, 404 kB)