Moss kommune

Bestilling av manntallseksemplarer for Stortingsvalget  2021

Klikk for stort bildeValg  

 

 

 

 

  • Partier som stiller liste ved stortingsvalget  kan bestille ett papireksemplar av manntallet for valgkretsen.
  • Forslagsstillerne kan også be om utdrag over bestemte grupper velgere i manntallet.

Frist for bestilling av manntallseksemplarer er 25. juni 2021

Bestilling sendes til:
kommunetorget@moss.kommune.no  e-posten merkes med  «VALG 2021 – bestilling»

Bestillingen må inneholde :  Parti, ansvarlig bestiller og telefonnummer