Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Annet Lærlinger 1. april 2020
Helse og sosial Helsefagarbeider 11. februar 2020
Helse og sosial Sykepleier/spesialsykepleier 11. februar 2020
Oppvekst Rådgiver forvaltning i skoleeieravdelingen 3. februar 2020
Helse og sosial Rådgiver, Enhet samhandling, Helse og mestring 27. januar 2020
Helse og sosial Saksbehandler, Enhet samhandling, Helse og mestring 27. januar 2020
Helse og sosial Sykepleier/spesialsykepleier natt 31. januar 2020
Helse og sosial Sykepleier-/medisinstudenter til helgestilling/ferievikarstillinger, Peer Gynt helsehus 2. februar 2020
Helse og sosial Sykepleier 100%, Avdeling hjemmesykepleie Løpende
Helse og sosial Sykepleiere/Vernepleiere, Orkerød sykehjem Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2019/2020 Løpende