Moss kommune

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole og deres foresatte.

Ett sommerbilde av Solli skole, en rød bygning med en innkjørsel - Klikk for stort bildeAvdeling for skolehelsetjenesten er lokalisert i Solli skole bygningKontaktinformasjon til skolehelsetjenestens ansatte finner du lengre ned i artikkelen.

Alle skoler i Moss har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Enkelte skoler har tilbud om skolelege, psykiatrisk sykepleier, spesialpedagog og forebyggende ruskonsulent.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, så du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser, oppfølgingssamtaler med elever og foresatte og undervisning og veiledning i klasser og grupper om helserelaterte temaer, samt vaksinering ut fra anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Temaer du kan snakke med oss om:

 • Psykisk helse
 • Ensomhet
 • Fysisk helse
 • Relasjoner til venner og familie
 • Kropp og utvikling
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Kosthold og aktivitet
 • Søvn og søvnvaner
 • Skolehverdagen
 • Digitale medier
 • Seksuell helse og prevensjon
 • Rusmidler og tobakk
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Skolehelsetjenesten samarbeider med foresatte, skole, fysioterapeut, ernæringsveileder, Helsestasjon for ungdom, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), familieteamet, barneverntjenesten, fastlegen, BUPP og spesialisthelsetjenesten, og kan henvise eleven/familien videre ved behov.

Helsepersonell har taushetsplikt og opplysningsplikt, i henhold til helsepersonelloven.

Skolehelsetjenestens ansatte og kontaktinformasjon

Skolehelsetjenestens ansatte og kontaktinformasjon
Skole Navn Tittel Telefon E-post
Bytårnet Trine Lauvsnes Helsesykepleier 97014916 trine.lauvsnes@moss.kommune.no  
Buen Helga Sørlie Helsesykepleier, barnetrinn 45727481 helga.sorlie@moss.kommune.no  
Buen Mette Wallace Helsesykepleier, ungdomstrinn 45923557 mette.wallace@moss.kommune.no  
CIS Bjørnhild Rosenvinge Helsesykepleier, barnetrinn 45284632   bjørnhild.rosenvinge@moss.kommune.no  
CIS Heidi Lafjell Helsesykepleier, ungdomstrinn 47897422   heidi.hagen.lafjell@moss.kommune.no  
Ekholt Marie U Borgaas Helsesykepleier 40433063 marie.utnes.borgaas@moss.kommune.no
Halmstad Sunniva K. Muraas Helsesykepleier 47974118   sunniva.kragh.muraas@moss.kommune.no  
Hoppern U Marit Appelbom Helsesykepleier 47971921   marit.appelbom@moss.kommune.no  
Hoppern U Geir Lucasen-Poppe Psyk. Sykepleier 45979669 geir.lucasen-poppe@moss.kommune
Jeløy Trine Lauvsnes Helsesykepleier 97014916 trine.lauvsnes@moss.kommune.no  
Kirkeparken vgs. Linda Tjellaug Helsesykepleier 47970826   linda.tjellaug@moss.kommune.no
Krapfoss Kari Rogstad Helsesykepleier 48950931 kari.rogstad@moss.kommune.no
Larkollen Kristin Aase Helsesykepleier 45973556 kristin.aase@moss.kommune.no
Malakoff vgs. Cecilie Jensen Helsesykepleier 96948309   cecilie.jensen@moss.kommune.no
Melløs Hilde K. Kristiansen Helsesykepleier 45974647   hilde.kristine.kristiansen@moss.kommune.no  
Verket/Bytårnet Eva-Charlotte Gylseth Helsesykepleier 45974619   eva.charlotte.gylseth@moss.kommune.no
Nøkkeland Heidi Lafjell Helsesykepleier 47897422 heidi.hagen.lafjell@moss.kommune.no  
Nøkkeland Aline Føreland Helsesykepleier 99082415 aline.foreland@moss.kommune.no
Ramberg Bente Lorentzen Helsesykepleier 47793371   bente.lorentzen@moss.kommune.no  
Refsnes Marianne Antonsen Helsesykepleier 45974611 marianne.antonsen@moss.kommune.no
Reier Kjersti Kinden Helsesykepleier 96948402   kjersti.veseth.kinden@moss.kommune.no  
Rygge U Kathrine Drillestad Helsesykepleier 99204229   kathrine.eidal.drillestad@moss.kommune.no  
Rygge U Mette Wallace Helsesykepleier 45923557 mette.wallace@moss.kommune.no  
Rygge U Tone M.Grøtvedt Forebyggende ruskonsulent 96949375   tone.grotvedt@moss.kommune.no  
Rygge U Geir Lucasen-Poppe Psyk. sykepleier 45979669 geir.lucasen-poppe@moss.kommune  
Steinerskolen Kjersti Nøkleberg Helsesykepleier 48264082   kjersti.nokleberg@moss.kommune.no
Torderød Marianne Antonsen Helsesykepleier 45974611 marianne.antonsen@moss.kommune.no
Vang Kristin Aase Helsesykepleier 45973556 kristin.aase@moss.kommune.no
Verket Yasmin Walås Helsesykepleier 90014824   yasmin.therese.walas@moss.kommune.no
Øreåsen Kari-Johanne Sølsnes Helsesykepleier 45729969   kari-johanne.solsnes@moss.kommune.no
Øreåsen Helga Sørlie Helsesykepleier 45727481 helga.sorlie@moss.kommune.no
Åvangen Bjørnhild Rosenvinge Helsesykepleier 45284632   bjørnhild.rosenvinge@moss.kommune.no